Norges Unge Katolikker fyller 75 år i 2022.

I landets yngste menighet, St Barbara. Har vi heldigvis våre barn og ungdommer. I tillegg  har vi p.Khiem som er godt kjent med NUK, og bakgrunn som landsungdomsprest i tre år.

Det er en trygghet for barne- og ungdomsarbeidet i St Barbara.

Det er ønskelig at vi er en menighet med aktivt barne- og ungdomsarbeid.

For å hjelpe med dette. Er NUK tilgjengelig som en stor ressurs. Ungdommen «styrer» seg selv. Med egne ledere, fra egne rekker. Slik læres lederarbeid, tro og samhold. 

I jubileumsåret har NUK mange aktiviteter, og en egen jubileumsfeiring 8-10 juli.

Vedlagt er NUK sin aktivitetskalender.

Velkommen til aktitivteter i 2022.