You are currently viewing Den levende rosenkransen – St Barbara

Den levende rosenkransen – St Barbara

I dag ble den levende rosenkransen lanserte i St Barbara menighet.

Håpet er at mange vil være med på å be rosenkransen, og i det minste forplikte seg til ett av mysteriene, i enten
Gledens, Lysets, Smertens eller Herlighetens mysterier.

Altså ett mysterium fra ett av mysteriene.

Eksempel:
Gledens mysterier, har 5 mysterier

1. Engelen bringer Maria det glade budskap
2. Maria besøket Elisabeth
3. Jesus blir født i Betlehem
4. Jesus blir frembåret i tempelet
5. Jesus blir gjenfunnet i tempelet

Du, får ansvar å be ett, av de fem. f.eks mysterium 3.


Det mysterie er ditt ansvar å be Fader vår+«Hill deg Maria»/dekade i rosenkransen daglig.


De fire andre i din bønnegruppe, ber de fire andre mysterier.

Til sammen ber dere et mysterie som gruppe.

Slik ber «hele» menigheten alle de 5 mysteriene, sammen på en dag, uke og måned.

Vennligst les vedlagt ark for mer informasjon.

Meld deg på her med navn i kommentarfeltet, eller med navn til e-post; kongsbergmarialegionen@gmail.com

Voksne, barn og unge kan selvsagt delta. Eller et prosjekt som en familie?!

Når vi har navn nok, fordeles påmeldte i grupper på 5 og 5.
Grupper må ikke møtes for å be, men ber sitt mysterie privat.
(Men, om en finner det slik, er det ikke noe hinder å møtes som en bønnegruppe. Det er opp til den enkelte gruppe.)

-Maria, be for oss og hør vår bønn.

Legg igjen en kommentar