AKTIVITETER I MENIGHETEN

foto galleri

Menighetens første messe søndag 5 september 2021, kapell Kongsberg gravlund
Menighetens første messe søndag 5 september 2021, kapell Kongsberg gravlund
Menighetens første messe søndag 5 september 2021, kapell Kongsberg gravlund

Rauland kirke, søndag 17. oktober 2021

Messe i Rauland kirke og menighetens første dåpsbarn og førstekommunionsbarn. 

Gratulerer til familien

Klargjøringsdugnad lørdag 30. oktober 2021

31.10.21 - Siste messe avholdt i Kongsberg kapell - Gomsrud

Gratulerer til familien Haug med dåpsbarnet Diana Victoria.

7.11.21 - Første messe i St Barbara kirke

Endelig var mulighet og anledning for å avholde den hellige messe i St Barbara kirke, vår egen kirke. Høymesse kl 11 og Familiemesse kl 13. (Bilder er fra Familiemessen). Om kirken (ennå) mangler interiør, er den rik og bordet er dekket, for den hellige kommunion. -Ting kommer på plass, men alteret blir ikke forandret, da et alter alltid består av det samme, brød og vin.

Velkommen til neste messe. Skritt for skritt, mot eget, og vår menighet.

Patronatfest

Merkedagen og festdagen for menighetens skytshelgen St Barbara, er 4. desember. Da det falt på lørdag i år, ble selve festen og messe, avholdt søndag 5. desember.

Messe kl 11, og en utvidet kirkekaffe rett etter messe. p.Khiem hadde med konditorers hjelp, satt fram den deiligste kake. Mange fikk smake, og fikk sitt stykke (eller noen, to stykker?) av festkaken.

Neste år ha har vi bedre tid til å  gjøre forberedelser for å feire St Barbara. Holde tradisjoner til hennes feiring i hevd og praktisere de i menighet og den enkeltes hjem og familie.

St Barbara – Be for oss

Menighetens første konvertitt

1.pinsedag 2022

Gratulerer Cornelia, menighetens første konvertitt. 

Messe - Heddal Stavkirke - 11. september 2022

Alle sjelers dag - 2. november 2022

1. søndag i advent 2022

Ny døpefont

Pinsen ble feiret med menighetens nye døpefont.

En døpefont som er i samme utforming som resten av inventar i kirkerommet. Et kirkerom som nå fremstår mer enhetlig.

Jesus så på dem og sa:: «For mennesker er dette umulig, men ikke for Gud; alt er mulig for Gud. ".”

Bibelen: Mark 10:27