Følgende (interim)menighetsråd ble etablert på menighetsrådsmøte
tirsdag 23. november 2021

Formann: Presten

Leder: Hilde Schlaupitz

Nestleder: Khai Quang Tran

Sekretær: Kirsti Rogstad

Medlemmer: Urszula Jaciszyn, Adam Jachimowicz, Jodan Capistrano Asipor

Menighetsrådet sitter til ordinært valg av menighetsråd gjennomføres, innen 1 år.

Menigheten ønsker menighetsrådet, lykke til!