You are currently viewing Alle sjelers dag –  november måned

Alle sjelers dag – november måned

Vi husker spesielt på de avdøde i november. Gi p. Khiem beskjed om du ønsker velsignelse av familiens grav.