You are currently viewing Foreldrenettverket.no

Foreldrenettverket.no

Vår intensjon og håp er at Foreldrenettverket og dets sider. Kan tjene som en resurs til kunnskap.  Skape initiativ og starte dialog. Samt fremme respekt og forståelse. Slik at familier og enkeltpersoner kan bli tryggere, på hvordan møte utfordringer med dette sensitive tema.

Fra Foreldrenettverket sine nettsider;

«Nettverkets viktigste målsetting er å informere, utruste og støtte foreldre i relasjon til det som skjer i norske barnehager og skoler (og også på andre arenaer) når det gjelder Pride-ideologi og skeiv teori.»

«Vi oppfordrer alle – både meningsfeller og meningsmotstandere – til å skille klart mellom ideologi og individ, mellom sak og person. Respekt, saklighet og vennlighet overfor meningsmotstandere er tre verdier vi ønsker å løfte høyt.»