You are currently viewing Prestestudent Aleksander på besøk

Prestestudent Aleksander på besøk

St Barbara menighet, har denne uke besøk av prestestudent Aleksander fra St. Eystein presteseminar.  Aleksander er konvertitt og kommer fra Stavanger.
For at studenter skal få litt menighetspraksis. Har han denne «arbeidsuke» hos oss.
Vi ønsker ham hjertelig velkommen. Ta godt i mot Aleksander. Om der skulle få besøk, eller møte ham?

En ting som er sikkert. Er at Aleksander vil sette varige og synlige spor etter seg i kirken.
Da p.Khiem har gitt ham ansvar for bl.a å henge opp bildene til (den ny) menighetens korsvei.

Vi ønsker Aleksander lykke til med videre studier og forberedelse til prestegjerning. Håper du vil trives hos oss Aleksander.

Vi ber også om at flere må finne sitt kall. Legger også ved bønn om kall.

-St Eystein, be for våre prestestudenter. Der vi som menighet, også ber for dem.