You are currently viewing Kirkekaffe – Kirkekaffeverter, -noe for deg?

Kirkekaffe – Kirkekaffeverter, -noe for deg?

I siste menighetsråd (5.3) ble de avdekket et behov for flere frivillige til å hjelpe med å avholde menighetens kirkekaffe.


Det vil bli lagt ut lister i kirken, for de som kan virke som frivillige kirkekaffeverter, kan skrive seg på.


Når en har nok frivillige, så deles det inn i grupper, sette opp en «vaktliste» for avvikling, der det går på omgang når hvem og som har mulighet å delta.


Det er også behov for de som kanskje ikke kan delta i kirkekaffen. Men som muligens har mulighet til å bake kake o.a.🥮


p.Khiem og menighetsrådet håper at vi kan få nok frivillige til å danne en velfungerende «kirkekaffegruppe».


Velkommen til alle hjelpende hender!
Kirkekaffevert, -en tjeneste som varmer (og kaffen☕️).