Parkering – søndager

Det er hyggelig at vi sammen kan nyte kirkekaffe etter høymesse på søndager, igjen.

Det gir kun en utfordring når det kommer til parkering. Da det er enten familiemesse eller Polsk messe kl 13 på søndager.

Derfor; om du har parkert din bil, på P-Plass tilknyttet kirken. Vennligst ikke stå parkert lenger, enn at de som skal til enten familiemesse, eller messe på polsk, får parkert.

Håper denne situasjon uansett blir enklere når P-plass er fri for snø, og store snøhauger(!) på plassen.

Vi får samarbeide, vise hensyn, slik at alle har mulighet å parkere og delta på messe, uten problemer.

Ellers er all velkommen til menighetens kirkekaffe.

Bare vennligst; husk klokka, og dempet samtale, når kl 13 messe har startet.

Takk!