You are currently viewing Fest for 60+

Fest for 60+

Fest for 60+, etter kveldsmesse.

Onsdag 1. november

Påmelding til p.Khiem.

Fristen er 22. oktober for påmelding.

Velkommen!