You are currently viewing Korsveiandakt og korsvei

Korsveiandakt og korsvei

Som alle kirkens sakramenter, og kirkens «årstider», ikledd de forskjellige liturgiske farger. Er nettopp fasten og fastetiden en mulighet å komme nærmere Gud, sin neste, omvende seg, dele, og se utover seg selv.

Korsveiandakt og korsvei. Er den (med stor d ) anledning å se seg selv, andre, i skyggen av korset og alle de tunge skritt som førte vår Herre og Frelser til Golgata.

-Etter endt korsvei, blir en ofte stående (rettere sagt knelende), undrende og ydmyk.

Velkommen til korsvei på fredager, i fasten.

Håper du finner tid og har anledning.

Legg igjen en kommentar