You are currently viewing OPPFORDRINGER I FASTETIDEN
+ Askeonsdag 2. mars +

OPPFORDRINGER I FASTETIDEN

Fastetiden er perioden, der vår moder, -Kirken; oppfordrer oss til å gi større fokus på tre områder:

bønn, faste og almisse.

Tanken er å styrke vår tro og vårt forhold til Gud.

Her er noen tips og forslag på hva som kan gjøres.

1. Sette av tid til bønn. Lurt å ha samme tidsramme hver dag.

2. Les en åndelig bok. Hva med en av evangeliene?

3. Gå til en hverdagsmesse og be for omvendelse av noen man kjenner.

4. Motta skriftemålets sakrament en gang i måneden.

5. Være med på korsveisandakt hver fredag i fasten.

6. Gi et bestemt beløp hver dag til de fattig, f.eks.: 5 eller 10kr.

-Etter 40 dager med
fasten, vil det bli enten 200 eller 400kr.

Man kan også gi én timelønn til de
trengende.

Pengene kan gå til Caritas sin Fasteaksjon!

7. Spis enklere i fasten: ett hoved måltid og to mindre måltid.

8. Gi avkall på noe som er overkommelig: ingen sjokolade, film, eller
Facebook/Twitter/Instagram/Snapchat/TikTok fra mandag til lørdag.

9. Bli kjent med en ny person i menigheten hver uke.

10. Del din tro med noen.

God faste +

For de som ønsker litt dypere  innsikt og kunnskap om askeonsdag. Er denne video å anbefale.
(Er på engelsk, men finnes tekstet på portugisisk og vietnamesisk. Velg tekst i Youtube om det er aktuelt for deg)