2. søndag i påsketiden – Den guddommelige barmhjertighets søndag

Som disiplene. Stenger vi oss inn, låser døren og er redde?

«Fred være med dere», -og på nettopp  2. søndag i påsketiden lyder disse ord til oss. -Nettopp da, er det den gudommelige barmhjertighets søndag.

Ut fra helede sår i hender og føtter, tilgivende og barmhjertighet. Fra Jesus side; trøst og  barmhjertighet, og ikke minst fra Jesu hellige hjerte, lyser kjærlighet og barmhjertighet.

La oss omfavne og akseptere vår Herres fullkomne barmhjertighet og leve i det lys. -Ikke i skygge av frykt, bak «låste dører».

Gå ut, å si; «Jesus, jeg stoler på deg«

«Andre søndag etter påske (i påskeoktaven) ble i tidligere kalt«hvi

te-søndag», for da hadde de nydøpte kristne på seg de hvite dåpsklærne. I år 2000 fastsatte pave Johannes Paul II denne dagen som «Den guddommelige barmhjertighets søndag» eller «Miskunns

-søndag». Det har sin bakgrunn i Den hellige Faustina Kowalskas (1905-38) visjoner av den barmhjertige Kristus.» (tekst fra Bli Lys)

Bildet av Den guddommelige barmhjertighet
«Faustina så et bilde av Kristus kledd i hvitt og med røde og lyse stråler som stråler ut fra hjertet (de symboliserer blodet og vannet som fløt fra hans side); den ene hånden er hevet til velsignelse og med den andre berører han sitt hjerte. Jesus ga henne klar beskjed: «Mal et bilde som viser det du ser, med påskriften: ʽJesus, jeg stoler på Deg’. Jeg ønsker at dette bildet skal bli høyaktet, først i ditt kapell, og deretter over hele verden. Jeg lover at de sjelene som vil høyakte dette bildet, ikke skal gå fortapt».» (Tekst fra Bli Lys)

Barmhjertighet, Guds barmhjertight er ikke en enkelt opplevelse, men en tilstand vi kan leve i. For bedre å bli daglig minnet om Guds barmhjertige miskunn. Kan en be den Gudommelige miskunns rosenkrans (anbefalt kl 15).

Hva er barmhjertighet?
«Barmhjertighet er at Gud viser sin godhet for oss mennesker. Jesus sa: Vær også dere barmhjertige!» (Tekst fra Bli Lys)

De syv legemlige barmhjertighetsgjerningene
1. Gi mat til de sultne.
2. Gi drikke til de tørste.
3. Gi klær til de nakne.
4. Gi husly til de husløse.
5. Besøke de syke.
6. Besøke dem som er i fengsel.
7 Begrave de døde.

For mer informasjon, og bl.a aktiviteter for barna gå til nettstedet Bli lys 

Velkommen til høymesse Den guddommelige barmhjertighets søndag, 24.4. kl 11.00 

2. søndag i påsketiden – VIDEO

(Deler av teksten til denne omtale, er lånt fra Bli lys.)