You are currently viewing Mai, en måned med Maria, og rosenkransen

Mai, en måned med Maria, og rosenkransen

Menn!

Mai måned nærmer seg. Vår Frue, trenger menn, som også, ber sin rosenkrans.

Maria Legionen, i St Barbara menighet – «Vår Frue Morgenstjernen» presidium er et sted DU kan be sammen med andre.

Velkommen!