You are currently viewing Acies – Maria Legionen

Acies – Maria Legionen

Acies St Laurentius, Drammen 2021

Maria Legionen er prøvd etablert i St Barbara menighet. -Men,… det trenges flere frivillige/medlemmer. -Skal en få avholdt medlemsmøte en gang pr uke (møtet avholdes på norsk).


*Acies
Om en vil oppleve Maria Legionen samlet.
Skal den årlige Acies fest avholdes i St Laurentius kirke, Drammen.
Førstkommende lørdag 23.3. Kl 13
Da vil en kunne møte legionærer fra Drammen, Tønsberg og Kongsberg.
Så, …kan Maria Legionen være noe for deg?
Velkommen til St Laurentius på lørdag.
-Forhåpentligvis kan en reise hjem til St Barbara, styrket, og etablere Maria Legionen. 

Velkommen!


*(Acies. Dette latinske ordet, som betyr «en hær oppstilt til kamp», er passende for en seremoni hvor legionærene samles som enhet for å fornye sitt løfte til Maria, Legionens Dronning, og motta styrke og velsignelse fra henne til nok et års kamp mot ondskapens krefter…
Acies – innvielsesseremonien – er den store, sentrale årlige begiven- heten i Legionen, og det er derfor viktig å understreke viktigheten av den enkelte legionærs oppmøte. Legionens grunntanke, som alt annet bygger på, er å arbeide i enhet med og avhengighet av Maria, Legionens Dronning. Acies er det høytidelige uttrykket for denne enheten og avhengigheten; fornyelsen – individuelt og kollektivt – av legionærenes troskapserklæring.
Fra Maria Legionens håndbok
s.169 Kapitel 30 Arrangementer ACIES – INNVIELSESSEREMONIEN)