You are currently viewing Kunst, tro og ungdom

Kunst, tro og ungdom

🎨Kunst, tro og ungdom🎨
33 av våre (konfirmasjons)ungdommer samlet seg på Breiset helgen 27-29.10.23


-Tro kan ha mange utrykk… sang, bønn, dikt, men også gjennom billedkunst. Helgen ble bl.a fylt med ungdommens kunstprosjekt.

Det ble også avholdt messe på Breiset.