You are currently viewing Maria Legionen – Med Maria, -for Jesus

Maria Legionen – Med Maria, -for Jesus

Lær mer om Maria Legionen, og hva den kan gjøre for deg, og hva du kan gjøre for andre. I den største, og eldste legmannsbevegelse i den katolske kirke.

Med Maria, for Jesus. Der Rosenkransen er vår måte, og med den bønn, og handling, oppnår mest med.

– Maria be for oss, –der vi tjener.

Første møte etter påsken, er torsdag 11 april, etter 18:00 Messe. Velkommen!

Møter er på og gjennomføres på norsk, men finnes håndbøker (som man kan lese i selv) på flere språk, bl.a polsk, spansk og vietnameisk, o.a.