You are currently viewing Vår helgen – Den hellige Barbara av Nikomedia

Vår helgen – Den hellige Barbara av Nikomedia

Skytshelgen for tårn og festninger; for arkitekter, murere, tømrere, bygningsarbeidere, taktekkere, klokkestøpere, smeder, steinhoggere, gravere, ringere, hattemakere, kokker, skreddere, bønder, sigøynere, fanger, brannvesenet og artillerister; mot lyn og ild, mot feber og pest; mot en plutselig død, særlig av kanonkuler eller ved nedstigning i gruver; en av de 14 nødhjelperne