You are currently viewing 7.11.21 – Første messe i St Barbara kirke

7.11.21 – Første messe i St Barbara kirke

Endelig var mulighet og anledning for å avholde den hellige messe i St Barbara kirke, vår egen sognekirke. Høymesse kl 11 og Familiemesse kl 13. (Bilder er fra Familiemessen). Om kirken (ennå) mangler interiør, er den rik og bordet er dekket, for den hellige kommunion. -Ting kommer på plass, men alteret blir ikke forandret, da et alter alltid består av det samme, brød og vin.

Velkommen til neste messe (se messeoversikt). -Skritt for skritt, mot eget, og vår menighet.

St Barbara- be for oss