You are currently viewing Julenovene/Christmas Novena

Julenovene/Christmas Novena

En novene er en serie på ni dagers bønn for eksempel som forberedelse til en kirkefest. Forbildet var apostlenes og jomfru Marias samling i bønn i natverdssalen i Jerusalem etter Kristi himmelfart, mens de forberedte seg på den Hellige Ånds komme. (Mellom Kristi himmelfartsdag og pinse er det ni dager.) Den eldste kirkelige novene man kjenner til i liturgihistorien er julenovenen, som minner om de ni måneder som Jesusbarnet ble båret i Jomfruens skjød.

Dette er julenovenens bønner på engelsk.

Innledende tekst (over) hentet og lånt fra katolsk.no: «Julenovenene og Å-antifoner» 

Legg igjen en kommentar